Paekivist piirded

HAUAPIIRETE HINNA SISSE ON JUBA ARVESTATUD LIIVA- JA MULLAKULUD

Looduslikust kivist hauapiirete hinnad:

1-kohaline matmisplats    1,25 х 2,50 m 520 eurot
2-kohaline matmisplats    2,50 х 2,50 m 720 eurot
3-kohaline matmisplats    3,75 х 2,50 m 875 eurot
4-kohaline matmisplats    5,00 х 2,50 m 1050 eurot

TÖÖ NÄIDISED