Pesubetoonpiirded

HAUAPIIRETE HINNA SISSE ON JUBA ARVESTATUD LIIVA- JA MULLAKULUD

Pesubetoonpiirete hinnad:

1-kohaline matmisplats    1,25 х 2,50 m 750 eurot
2-kohaline matmisplats    2,50 х 2,50 m 950 eurot
3-kohaline matmisplats    3,75 х 2,50 m 1150 eurot
4-kohaline matmisplats    5,00 х 2,50 m 1450 eurot

TÖÖ NÄIDISED