Pesubetoonpiirded

HAUAPIIRETE HINNA SISSE ON JUBA ARVESTATUD LIIVA- JA MULLAKULUD

Pesubetoonpiirete hinnad:

 

1-kohaline matmisplats   1,25 х 2,50 m375 eurot
2-kohaline matmisplats   2,50 х 2,50 m475 eurot
3-kohaline matmisplats   3,75 х 2,50 m675 eurot
4-kohaline matmisplats   5,00 х 2,50 m775 eurot