Lihvitud betoonpiirded

HAUAPIIRETE HINNA SISSE ON JUBA ARVESTATUD LIIVA- JA MULLAKULUD

Lihvitud betoonpiirded pole üksnes suurepäraseks hauakaunistuseks, pakkudes võimalust erineda teistest matmispaikadest, vaid lisavad ka teatud eraldatuse. Lisaks on lihvitud betoonpiirded heaks alternatiiviks graniitpiirdele, seda just soodsama hinna tõttu.

Tarindi elementide värvitooni aitavad professionaalsel tasemel valida meie firma spetsialistid nii, et kujuneks kordumatu rituaalne kompleks.

Lihvitud betoonpiire on praktiline, kuid oluline on ka selle dekoratiivne üldmulje. Kuubid ja sambakesed täiendavad harmooniliselt lihvitud hauapiiret ja rõhutavad kogu kompositsiooni omapära.
Lihvitud betoonpiirete hinnad:

1-kohaline matmisplats    1,25 х 2,50 m 565 eurot
2-kohaline matmisplats    2,50 х 2,50 m 700 eurot
3-kohaline matmisplats    3,75 х 2,50 m 950 eurot
4-kohaline matmisplats    5,00 х 2,50 m 1250 eurot

Kitsas (10 x 10 sm) kantpalk, piire 550 euro

4-kohaline matmisplats
Lihvitud betoonpiire